Screenshot 2020-05-22 at 12.38.34

Samantas Tīnas jaunais mūzikas klips

Pasaule virzās uz priekšu, un MS 16 ir dinamiski līdz ar šīm izmaiņām. Šoreiz MS 16 atbalsta mūsu Latvijas balsi un šīs skaistās balss īpašniece ir Samanta Tīna. Samantai ir stāsts, ko pastāstīt. Mūzikas video tika radīts, lai palīdzētu izplatīt stāstu uz jūsu mājām, lai kur jūs būtu. Mēs strādājām kopā, lai veidotu šo mūzikas video. Ceram, ka jums patiks, un lai veselība ir ar jums.

Screenshot 2020-05-22 at 12.38.34

Samanta Tīna new music video

World is moving onward and MS 16 is dynamic with these changes. This time MS 16 is supporting our Latvian voice, and owner of this delightful voice is Samanta Tīna. Samanta have a story to tell. Music video was created to help spread the story to your home where ever you are. We worked together to make this music video. Hope you enjoy, stay safe.

sigmund-eTgMFFzroGc-unsplash-min (2)

MS 16 solidaritāte

Uz nezināmu laiku mums ir jāuzņemas atbildība par sociālo distanci. Tas ir visdrošākais veids, kā risināt tādas pandēmijas kā COVID-19. Mēs kā uzņēmums atbalstām mūsu darbiniekus sociālajā distancēšanā un palīdzam viņiem strādāt no mājām. Tagad MS 16 nodrošina, ka visi, kas strādā MS 16, jūtas droši. Neviens netiks atlaists. Mēs esam gatavi atbalstīt savus darbiniekus.

MS 16 vienmēr ir bijusi par solidaritāti.

COVID-19 rada spiedienu uz mūsu ekonomisko sistēmu. Iespējams, ka nākamie mēneši būs ļoti nepastāvīgi un dinamiski. Kad Eiropas valstis sāk apspriest, kā tikt galā ar lokdauniem, vietējie ierēdņi bieži vien ir vispiemērotākie, lai noteiktu nosacījumus un īstenotu pasākumus ekonomiskās izaugsmes uzlabošanai, vienlaikus saglabājot sabiedrības veselību.

Nākamie soļi mums vēl nav skaidri, bet mēs cieši sekojam ticamiem avotiem, piemēram, PVO (Pasaules Veselības organizācija) sniedz jaunāko informāciju par pandēmiju. PVO aicina valstis sadarboties, lai samazinātu vīrusa izplatību, vienlaikus veicot lielus ieguldījumus iniciatīvās sabiedrības veselības uzlabošanai. Bet MS 16 palīdzēs un aizsargās darba ņēmējus jebkurā gadījumā. Un tikai kopā mēs tiksim galā ar šo situāciju.

sigmund-eTgMFFzroGc-unsplash-min (2)

MS 16 solidarity

For an unknown time we have to take responsibility of social distance. This is most safest way to deal with pandemic like COVID-19. As a company we are supporting our workers for social distancing and help them work from home. Now MS 16 making sure that everyone who works for MS 16 feels safe. No one will get fired no matter what. We are ready to stand by our workers.

MS 16 has always been about solidarity.

The COVID-19 is placing pressure on our economic system. It’s possible the months ahead will be very volatile and dynamic. When European countries start discussing how to deal with lockdowns, local officials are often the people best positioned to determine conditions and implement steps to improve economic growth while maintaining public health.

Next steps are not clear to us, but we are keeping a close eye on reliable sources such as WHO (World Health Organization) for the newest pandemic information. The WHO calls on countries to work together to reduce the spread of the virus, while investing heavily in initiatives to improve public health. But MS 16 will help and protect workers in any case scenario. And only together we will get thru this.