Inspiring people who drive growth - that is what we focus on

We are a European company with global ambitions
Which invests in companies and provide them with skills and capital
When we make investments, we put people at the center of our decisions
And provide equal opportunity for everyone at our workplace
We inspire people who drive growth, that is why We Make Trends
Previous
Next

Intro We are a European company with global ambitions Inspiring people who drive growth - that is what we focus on Intro Mēs esam Eiropas uzņēmums ar globālām ambīcijām Iedvesmojot cilvēkus,
kas virza izaugsmi,
- uz to mēs tiecamies
Intro Which invests in companies and provide them with skills and capital Inspiring people who drive growth - that is what we focus on Intro Kas iegulda uzņēmumos un nodrošina tiem prasmes un kapitālu Iedvesmojot cilvēkus,
kas virza izaugsmi,
- uz to mēs tiecamies
Intro When we make investments, we put people at the center of our decisions Inspiring people who drive growth - that is what we focus on Intro Kad mēs veicam ieguldījumus, mēs lēmumos pievēršam uzmanību cilvēkiem Iedvesmojot cilvēkus,
kas virza izaugsmi,
- uz to mēs tiecamies
Intro And provide equal opportunity for everyone at our workplace Inspiring people who drive growth - that is what we focus on Intro Un nodrošinām vienlīdzīgas iespējas ikvienam mūsu darba vietā Iedvesmojot cilvēkus,
kas virza izaugsmi,
- uz to mēs tiecamies
Intro We inspire people who drive growth, that is why We Make Trends! Inspiring people who drive growth - that is what we focus on Intro Mēs iedvesmojam cilvēkus, kas virza izaugsmi, tieši tāpēc mēs veidojam tendences! Iedvesmojot cilvēkus,
kas virza izaugsmi,
- uz to mēs tiecamies