Inspiring people who drive growth - that is what we focus on

Intro We are a European company with global ambitions Inspiring people who drive growth - that is what we focus on Intro Mēs esam Eiropas uzņēmums ar globālām ambīcijām Iedvesmojot cilvēkus,
kas virza izaugsmi,
- uz to mēs tiecamies
Intro Which invests in companies and provide them with skills and capital Inspiring people who drive growth - that is what we focus on Intro Kas iegulda uzņēmumos un nodrošina tiem prasmes un kapitālu Iedvesmojot cilvēkus,
kas virza izaugsmi,
- uz to mēs tiecamies
Intro When we make investments, we put people at the center of our decisions Inspiring people who drive growth - that is what we focus on Intro Kad mēs veicam ieguldījumus, mēs lēmumos pievēršam uzmanību cilvēkiem Iedvesmojot cilvēkus,
kas virza izaugsmi,
- uz to mēs tiecamies
Intro And provide equal opportunity for everyone at our workplace Inspiring people who drive growth - that is what we focus on Intro Un nodrošinām vienlīdzīgas iespējas ikvienam mūsu darba vietā Iedvesmojot cilvēkus,
kas virza izaugsmi,
- uz to mēs tiecamies
Intro We inspire people who drive growth, that is why We Make Trends! Inspiring people who drive growth - that is what we focus on Intro Mēs iedvesmojam cilvēkus, kas virza izaugsmi, tieši tāpēc mēs veidojam tendences! Iedvesmojot cilvēkus,
kas virza izaugsmi,
- uz to mēs tiecamies