WhatsApp Image 2019-12-30 at 16.19.30

MS 16 uzstājas EACVA gada konferencē

Eiropas Sertificēto Vērtētāju un Analītiķu Asociācija (European Association of Certified Valuators and Analysts jeb EACVA) ir lielākā uzņēmējdarbības novērtēšanas asociācija Eiropā ar gandrīz 15 gadu pieredzi, kas atbalsta uzņēmējdarbības vērtēšanas profesiju.

EACVA atbalsta starptautiski atzītu Sertificētu Novērtēšanas Analītiķu (Certified Valuation Analyst jeb CVA) sertifikāciju vērtēšanas speciālistiem.

Vislielākais ieguvums dalībā EACVA ir tas, ka mēs koncentrējamies uz to, lai saviem biedriem nodrošinātu vislabāko asociācijas pieredzi. Tas nozīmē sniegt būtisku un praktisku palīdzību visiem vajadzību līmeņiem.

WhatsApp Image 2019-12-30 at 16.19.30

MS 16 speaks at EACVA annual conference

European Association of Certified Valuators and Analysts (EACVA) is the largest business valuation association in Europe with almost 15 years of experience supporting the business valuation profession.

The EACVA supports the globally recognized Certified Valuation Analyst (CVA) certification for valuation professionals.

The single greatest benefit of EACVA membership is our focus at providing the best association experience possible for our members. This means providing substantive and practical practitioner support for all levels of need.