pexels-laura-tancredi-7078661-min

Soli tuvāk kopīgai ekonomikai

MS 16 sadarbojās ar 2019. gada P2P konferenci Rīgā. Ar MS 16 komandas palīdzību nozares speciālists un citi interesenti varēs uzzināt par kopīgo ekonomiku, veidot jaunus kontaktus un paplašināt kopējo zināšanu kopumu šajā jomā.

Kopīgā ekonomika, kas pazīstama arī kā piekļuves ekonomika, vienādranga (peer-to-peer jeb P2P) ekonomika vai sadarbīgā ekonomika, ir patēriņa veids, kurā preces un pakalpojumi nepieder vienam lietotājam, bet gan tikai uz laiku, kad tiem piekļūst tīkla dalībnieki un netiek pietiekami izmantoti aktīvi, tiek dalīti par brīvu vai par komisijas maksu. Tā ietver dalīšanu, tirgošanu, kreditēšanu, tirdzniecību, izīrēšanu, dāvināšanu un maiņu, kas atjaunota, izmantojot tehnoloģijas un līdzinieku kopienas. Citi piemēri ir: apmaiņa, kolektīva pirkšana, kopīga līdzdalība, kopīga vērtība, aizņēmumi un uz parakstīšanos balstīti modeļi. Tā pamatā ir doma, ka piekļuve precēm vai pakalpojumiem var būt vēlamāka nekā īpašumtiesības uz šādu preci vai pakalpojumu un ka ir ieguvumi sadarbībai īpašumtiesību jomā.

Tags: No tags

Comments are closed.