Mēs ieguldām īpašnieku uzņēmumos un nodrošinām viņus ar prasmēm un kapitālu veiksmīgam sākumam.

Mūsu pieeja aktīvai ieguldījumu pārvaldībai ir balstīta uz ieguldījumu procesu, kas pilnībā integrē ilgtspējas analīzi mūsu lēmumu pieņemšanā un ir vērsta uz ilgtermiņa darbību. Mūsu ieguldījumu process ir pamats mūsu diferencētajai domāšanai par dinamiku, kas virza un ietekmē uzņēmumu darbību. Mēs veidojam ilgtspējīgu uzņēmumu portfeļus ar pārliecību, kas iegūta mūsu dziļajos pētījumos un analīzēs.