pexels-skitterphoto-926680-min

Pabeigts viena veida empīrisks juridisks pētījums

MS 16 pamatā ir pētnieku grupa, kuru mērķis ir sniegt meitasuzņēmumiem pasaules līmeņa pētījumus un zināšanas, lai atbalstītu MS 16 grupas uzņēmumus. Pēc nodokļu robota pieprasījuma MS 16 pētījumu grupa veica likumu analīzi un palīdzēja uzlabot nodokļu robota kodu, kas novērtē riskus.

Pētnieku grupa identificēja kvantitatīvu pierādījumu trūkumu, lai pamatotu vērtības riska struktūrā. Lai aizpildītu šo trūkumu, tika savākti un organizēti līdz 3000 nodokļu strīdu gadījumu starp uzņēmumiem un nodokļu iestādēm. Sadarbībā ar vadošajām Latvijas universitātēm 14 studenti sagatavoja un augšupielādēja tiesu praksi programmatūrā, kas speciāli izveidota šim projektam. Šī programmatūra klasificē likumus, sniedz informāciju par datumu, laiku, rezultātu un tiesu prakses saturu.

Rezultāts nodrošināja nodokļa robota komandu ar jaunu risku kopumu, kas papildina robota automatizēto riska pārvaldītāju. Tomēr viskritiskākais atradums bija precīzs katra riska svars, uzlabojot programmas precizitāti. Nodokļu robota komandai nepiemīt tāda riska sistēma, kas būtu izsmalcinātāka par visu, kas šobrīd tirgū.

Tas klientiem sniedz informāciju, piemēram, par pozitīva rezultāta statistisko varbūtību tiesvedības gadījumā. Šī informācija apvienojumā ar darījuma vērtību un biežumu var dot riska pakāpi, pamatojoties uz tūkstošiem līdzīgu gadījumu, kas jau ir tiesāti.

Tags: No tags

Comments are closed.