academic-regalia-accomplishment-alumni-2495233-e1563490915845-1014x760-min

MS 16 paziņo stipendijas augstskolu studentiem

Katru gadu Latvijas augstskolu un koledžu labākie un talantīgākie studenti konkurē par iespēju saņemt MS 16 Talantu stipendiju. Studentiem ir jāizrāda motivācija un talants attiecīgajās jomās, lai tie varētu pretendēt uz atbalstu, arī studentiem ir jābūt pierādāmiem akadēmiskās izcilības sasniegumiem.

Stipendijas, kas pieejamas bakalaura un maģistra studiju studentiem, līdz 5000 EUR vienam studentam vienā akadēmiskajā gadā. Stipendijas parasti ir vērstas uz to, lai segtu studentu mācību maksu, tomēr īpašos apstākļos studenti var izmantot līdzekļus, lai virzītu savus pētniecības projektus vai ieguldītu līdzekļus savas darbības uzsākšanas idejā. MS 16 nepiešķir stipendijas tiešā veidā. Par atbilstību un noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar jūsu augstskolu vai koledžu.

Kāpēc mēs piešķiram stipendijas?

Domājot plašākā mērogā, stipendijas rada iespējas sabiedrībai. Jo izglītotāka sabiedrība un jo vairāk iespēju ir studentiem, jo labākas darba vietas viņiem būs, vai arī viņi paši tādas radīs. Tādējādi stipendija palīdz veidot kopienu, kurā ir lielāka daudzveidība un vairāk iespēju.

Šaurākā nozīmē – universitāšu un koledžu mācību maksas tagad ir daudz augstākas, nekā tas bija agrāk. Studiju maksa ir augsta, tāpat arī dzīvošanas izmaksas. Šī ekonomiskā realitāte ir iemesls tam, ka daži gaiši un talantīgi cilvēki atsakās no vēlmes iegūt grādu. Mēs, MS 16, vēlamies, lai ikvienam būtu iespēja sevi pierādīt, iespēja kaut ko darīt savā un sabiedrības labā.

Turklāt daži studenti, kam ir lieli sapņi un idejas par to, kā mainīt pasauli, nespēj tās īstenot. Saistības, piemēram, studiju laikā uzkrājušies parādi, kas ierobežo iespēju riskēt un iesaistīties nepierādītās idejās, mūsuprāt, ir milzīga barjera, tāpēc ar MS 16 Talantu stipendiju mēs cenšamies to mazināt.

Tags: No tags

Comments are closed.